Mafunzo Elekezi kwa Wafanyakazi wa Kampasi ya Mizengo Pinda kuhusu Ujazaji wa Mfumo wa Taarifa za Utendaji Kazi na Usimamizi wa Wafanyakazi wa Umma (PEPMIS).

Mafunzo ya kipekee yaliyofanyika katika Kampasi ya Mizengo Pinda yameleta mwanga mpya kwa wafanyakazi. Mafunzo hayo, yaliyoandaliwa na Ofisi ya Naibu Rais Mipango, Utawala na Fedha, yalilenga kuwajengea uwezo wafanyakazi katika ujazaji wa Mfumo wa Taarifa za Utendaji Kazi na Usimamizi wa Wafanyakazi wa Umma (PEPMIS).

Afisa Tawala Mkuu, Ndugu Holymisidasi Njungani, aliongoza mafunzo hayo, akitoa elimu elekezi kuhusu ujazaji wa mfumo huu. Lengo kuu lilikuwa ni kuwajengea uwezo wafanyakazi katika kutumia mfumo huu kwa ufanisi, ili kuboresha utendaji kazi na kuongeza uwazi katika utumishi wa umma.

Sehemu muhimu ya mafunzo hayo ilikuwa ni kuwaelekeza wafanyakazi jinsi ya kujaza taarifa za kazi zao kwenye mfumo. Hii ni hatua muhimu katika ufuatiliaji wa utendaji na tathmini ya wafanyakazi. Kwa kuelewa jinsi ya kujaza taarifa hizi, wafanyakazi wanaweza kuchangia katika kuleta ufanisi na uwajibikaji katika utumishi wa umma.

Wafanyakazi walihimizwa kuhakiki taarifa zao za kiutumishi mara kwa mara. Hii inasaidia kuepusha matatizo yanayoweza kujitokeza wanapohamia taasisi nyingine au wanapostaafu. Kwa kufanya hivyo, wafanyakazi wanaweza kuhakikisha kuwa taarifa zao ziko sahihi na za kisasa.

Tunatarajia kuona matokeo chanya baada ya mafunzo haya. Tunatumaini kuona jinsi wafanyakazi wanavyoweza kutumia mfumo huu kwa manufaa ya kampasi na jamii kwa ujumla.

Baada ya mafunzo hayo, Rasi wa Ndaki, Profesa Josiah Katani, alipata nafasi ya kuwahimiza watumishi wa Kampasi ya Mizengo Pinda kuzingatia mafunzo hayo. Alisisitiza umuhimu wa kujaza taarifa zao kikamilifu katika mfumo wa taarifa za utendaji kazi ili waweze kupimwa katika utendaji wao. Kufanya hivyo ni muhimu sana katika kuboresha utumishi wa umma na kuhakikisha kuwa wafanyakazi wanafuata taratibu na sheria za utumishi.

Kutoweka taarifa kwa usahihi kunaweza kusababisha mtumishi kujikwamisha katika kupanda madaraja na kukosa fursa za promosheni nyingine za kiutumishi. Kwa hiyo, ni vyema kila mfanyakazi kuhakikisha kuwa anajaza taarifa zake vizuri na kwa uwazi ili kuleta uwajibikaji na ufanisi katika utumishi wa umma.

Related Posts